zdravi

O VODĚ AKTIVANT

Aktivant má navíc vysoké pH a to na úrovni 7,5, tedy nad přirozeným pH lidského těla (7,35 – 7,45) a přispívá tak k udržení zásaditosti organismu a napomáhá tomu, aby člověk nebyl tzv. překyselený. Proto je Aktivant, jak s výtažkem oliv i hořce, ale i „čistý“, vhodný pro pravidelný pitný režim dospělých i dětí. Díky jeho složení doporučujeme pít Aktivant ve firmách, školách a školkách, fitness a wellness centrech, zdravotnických a lázeňských zařízení. Samozřejmě ho lze doporučit i motoristům a amatérským i profesionálním řidičům.


OBOHACENÍ

Pro získání ještě kvalitnějšího produktu obohacujeme vodu o výtažky rostlin z řady Bachových esencí.

Co jsou Bachovy esence?

Tvoří je 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. Květy nemají za úkol „vyzmizíkovat“ psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobilo.

Britský lékař Edward Bach (1886 až 1936) byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určité poslání nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k jeho uskutečnění, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, či se mohou přihodit jiné těžké životní situace.Tyto originální květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo i duši a jsou mu jedinečným zdrojem ke zlepšení života a pomoci k životu v harmonii se svým Já.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolená esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní , co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr. Bacha podléhají tzv. vyššímu „uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.


© 2013 Aktivant. Všechna práva vyhrazena