historie

HISTORIE

Aktivant – víc než jen voda

Náš pramen, z kterého vzniká unikátní voda Aktivant, se nachází na území obce Kájov u Českého Krumlova.


Poutní místo Kájov

Kájov je známým poutním místem a oplývá množstvím silných pramenů, které využívali poutníci již v dávných dobách jako zdroj léčivé vody. Studánku v Kájově vyhledávali především nemocní – voda blahodárně působí na nemocné klouby nohou a rukou. Kájovský chrám společně se sochou Panny Marie Kájovské totiž stojí na jednom z nejsilnějších kladných energetických bodů v Čechách. Již v období před křesťanstvím zde bylo kultovní místo. Podle staré legendy toto místo navštívil v 10. století svatý Wolfgang, tehdejší biskup v Řezně (Regensburg). Na své misijní cestě do Čech zde nechal vedle zázračného pramene postavit první dřevěný kostelík ke cti Matky boží. Za osadou Kladenské Rovné, na křižovatce lesních cest, jsou ve skále na zemi vidět zajímavé pravidelné prohlubně, které lidé považovali za otisky bosých nohou biskupa Wolfganga. Konaly se k nim poutě, než je církev zakázala. Místo nebylo církví posvěceno a tomuto světci byl vystavěn zvláštní oltář v kájovském kostele proto, aby se poutě ke stopám v kameni nekonaly. Lidé však i nadále na toto místo chodili, protože si neuměli vysvětlit tyto úkazy jinak, než že je způsobily nadpřirozené síly, ať už pohanského či křesťanského původu. Později lidé u těchto stop postavili kapličku.A ještě pár historických milníků…

V roce 1933 nalezli archeologové ve Starých Dobrkovicích, vzdálených 1500 metrů od Kájova, zbytky osídlení lovců mamutů z období před 30 000 až 70 000 roky před naším letopočtem.

Před více než tisíci roky nechal sv. Wolfgang postavit první kostelík na léčivém prameni.

V 16. století vybudoval Petr Vok z Rožmberka zámeček Červený dvůr. Z Českého Krumlova vedla k zámečku cesta. Na území dnešního Petráškova dvora u Kájova stála mýtnice, kde se vybíralo mýtné od pocestných, kteří používali cestu z Českého Krumlova do Červeného dvora.

Roku 1887 přestavěli mýtnici na zájezdní hostinec „Na staré hospodě“. Tento letopočet objevili při rekonstrukci na trámech krovu hospodářské přístavby.

Mezi dvěma světovými válkami ve 20. století odkoupila objekt od sudetských Němců rodina Petrášků. Provozovala zde zájezdní hostinec u silnice z Chvalšin do Českého Krumlova.

Po druhé světové válce objekt zkonfiskovali komunisti a chátral až do roku 1989. Ještě před 17. listopadem 1989 zde dělníci provedli vrt za účelem získání vody pro zamýšlenou stavbu hotelu. Vrt se nachází vedle studánky s léčivou vodou, kterou využívali poutníci při cestě do Kájova. Toto uvádějí také Marie Holečková a Pavel Kozák v knize „Sto léčivých míst jižních Čech“.

Hotel na tomto místě již nikdo nikdy nepostavil a objekt chátral až do roku 2000, kdy usedlost i s prameny koupila společnost Petráškův dvůr. Ta zde v roce 2001 vybudovala kemp pro karavany a restauraci (www.petraskuv-dvur.cz). Jako zdroj vody se samozřejmě užívá vrt vedle studánky.

Během provozu kempu jsme zjistili, že voda z vrtu je velmi kvalitní, neobsahuje dusičnany, proto jsme v roce 2005 postavili stáčírna a od té doby „putuje“ vody do barelů a dál k lidem.

Historie Pramenu Aktivant

© 2013 Aktivant. Všechna práva vyhrazena