Produkty Aktivant

Pramenitá voda Aktivant

U Českého Krumlova - V Petráškově dvoře, v oblasti nejsilnějšího energetického bodu v Čechách vyvěrá silný pramen, který nese jméno Aktivant. Je zde vybudována stáčírna vody s vydatností vrtů 260 000 l/ den a 35 000l / den. Voda v momentě vytěžení odpovídá parametrům kojeneckých vod s téměř nulovým obsahem dusičnanů a s pH 7,5, což napomáhá ke snížení kyselosti organismu.Není chemicky stabilizována a má nízký a vyvážený obsah minerálů. Další podrobnější chemické rozbory jsou k dispozici k nahlédnutí. Tyto rozbory určují kvalitu vody z chemickofyzikálního pohledu, který je všeobecně přijímán jako zcela dostačující.

My jdeme šli ještě dál a nabízíme rozšíření pohledu na stanovení kvality vody na příkladu vody Aktivant z Petřáškova dvora o pojem "vitální kvalita vody".

Vědecké výzkumy vody jasně prokázaly, že voda stejného chemicko-fyzikálního složení se může projevovat zcela odlišně a tudíž mít odlišné působení na lidský organismus. Vlastnosti vody jsou totiž definovány nejen jejím chemickým a fyzikálním složením, ale i takzvanou vnitřní strukturou neboli uspořádáním molekul v prostoru. A právě tato vnitřní struktura vody je rozhodující při vysvětlení pojmu "vitální kvalita vody".

Vitální voda zpomaluje proces stárnutí

Vitální nebo chcete-li živá voda je tedy voda se specifickým uspořádáním molekul. Toto vše je zkoumáno a zkoušeno. Výsledky výzkumů a zkoušek vitální kvality vody Aktivant jsou dále k dispozici.

Mezi kvalitou jedné vody a druhé vody může být velmi velký rozdíl, byť budou mít obě dvě uspokojivý chemicko-fyzikální rozbor. Toto si můžeme zřetelněji přiblížit na příkladu čistého uhlíku, který můžeme zažít jak v podobě uhlí, tak v podobě diamantu. Obě dvě varianty jsou zcela stejného chemického složení. Jejich odlišnost je určena právě pouze vnitřní stavbou uhlíku.

Všichni víme, že my lidé, jsme ze 72% vodou. Voda je tak zásadním fyzickým médiem pro život. Díky vodě a její úloze v organismu je nám zřejmé, že právě kvalitou vody můžeme zcela zásadně ovlivnit zdraví našich těl a zpomalovat jejich stárnutí. Vitální voda se narozdíl od běžné vody daleko rychleji vstřebává do buněk. Takto hydratovaná buňka se snáze obnovuje, detoxikuje a lépe plní své funkce. A to je z dlouhodobějšího horizontu rozhodující pro zdraví člověka. Mluvíme zde o možnosti podpořit a udržovat zdraví člověka a tím zpomalovat proces stárnutí. Voda s vitální kvalitou nám přináší možnost posilovat a znovubudovat zdraví každého z nás.

Diana Siswartonová
Radka Michálková
Milan Šebesta
tel. 602 274 564
www.aktivant.cz, www.petraskuv-dvur.cz

© 2013 Aktivant. Všechna práva vyhrazena